1. Загальні положення

1.1. Ця угода про умови використання інформаційних ресурсів сайту Kochut (далі по тексту - Угода) визначає:

1.1.1. Правила використання відвідувачами та користувачами (далі по тексту - Користувачі) Інтернет - порталу (далі по тексту - Портал).

1.1.2. Умови замовлення Товарів.

1.1.3. Умови використання персональних даних, а також права користувачів, які надали їх.

1.2. Власник Порталу Фізична особа - підприємець ФОП Кочут Ю. А.

Місцезнаходження: Ужгород

1.3. Використання Порталу Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведені умови цієї Угоди.

1.4. Ця Угода, Портал повністю або частково можуть бути змінені Власником в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення користувачів. Нова редакція Угоди, зміст Порталу вступають в силу з моменту опублікування і внесення змін.


2. Правила користування сайтом користувачами

2.1. Сайт містить об'єкти інтелектуальної власності (в т.ч. об'єкти авторського права, знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні, звукові твори. Виняткові права на використання вмісту сайту (в т.ч. право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на сайті, а також самі вихідні дані), крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на сайті матеріалів, належать Власнику.

2.2. Користувачеві сайту, якому не виповнилося 18 років, необхідно отримати згоду батьків або інших законних представників на оформлення замовлення Товару. Якщо батьки або інші законні представники користувача сайту не згодні з будь-яким умовою цієї Угоди, користувач сайту зобов'язаний відмовитися від користування сайтом.

2.3. Поширення, опублікування або інше використання матеріалів сайту без дозволу автора без посилання на Власника (без посилання на сайт).

2.4. У разі порушення пунктів 2.4. цієї Угоди, Користувач несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

2.5. Користувач зобов'язується використовувати сайт тільки в законних цілях.

2.6. Користувач зобов'язується не розміщувати на сайті матеріали наступного характеру:

2.6.1. Порушують законодавство України, що містять погрози й образи, що порушують публічний порядок, що носять характер непристойності.

2.6.2. Порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб.

2.6.3. Сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, а також інші матеріали, будь - яким чином порушують положення законодавства України.

2.7. Власник не несе відповідальність за особисту думку, розміщене Користувачами на сайті.

2.8. Користувач зобов'язується:

2.8.1. Не застосовувати препарат сайт для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг;

2.8.2. Чи не завантажувати і / або не розміщувати на сайті будь - які матеріали, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (в т.ч., авторським правом, законодавством про товарні знаки), і інші охоронювані законодавством матеріали без отримання письмової згоди Власника.

2.8.3. Не розміщувати інформаційні матеріали сайту в будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках без попередньої письмової згоди Власника.

2.8.4. Не розміщувати інформаційні матеріали сайту в будь-яких пошукових системах, базах даних або будь-яких інших електронних виданнях та збірниках (в т.ч. в мережі Інтернет).

2.9. Користувач погоджується з тим, що він несе одноосібну і повну відповідальність за порушення умов цієї Угоди. Користувач зобов'язується відшкодувати будь-які збитки, що виникає внаслідок таких порушень.

2.10. Власник має право видалити інформацію, розміщену на сайті з порушенням вимог цієї Угоди.

2.11. Власник має право заблокувати дії Користувача, що порушує вимоги цієї Угоди без пояснення причин такого блокування.

2.12. З моменту порушення Користувачем вимог цієї Угоди, всі замовлення на Товар вважаються скасованими.

2.13. Користувач, який використовує інформаційні ресурси сайту, є таким, хто ознайомився і приймає умови цієї Угоди.


3. Умови використання персональних даних

3.1. Надаючи свої персональні дані, Користувач надає згоду і дозвіл на використання, обробку та передачу своїх персональних даних виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI для підтвердження повноважень і виконання умов договору.

3.2. Метою збору персональних даних є підтримка подальшої комунікації з Користувачами.

3.3. Надаючи свої персональні дані, Користувач надає свою згоду на отримання інформації (розсилок) від Власника за допомогою електронної пошти або SMS - повідомлень.


4. Заключні положення

4.1. Власник не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи сайту та зобов'язується докладати усіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього і усунення виниклих проблем.

4.2. Власник не несе відповідальності за затримки, переривання, втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Власнику, за проблеми при передачі даних або з'єднання, які виникли не з вини Власника, за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до сайту, а також в разі блокування доступу до сайту в результаті дій третіх осіб.

4.3. Ніщо в змісті цієї Угоди не може розумітися як встановлення між Користувачем і Власником агентських відносин, відносин по спільній діяльності і будь-яких інших відплатних відносин, прямо не передбачених цією Угодою.